In vrijwel alle branches op het gebied van bedrijfshuisvesting is door ons ervaring opgedaan

Ook zijn projecten op Turn – Key basis gerealiseerd, omdat opdrachtgevers voor ontwerp, de procedure en de daadwerkelijke realisering 1 aanspreekpunt willen hebben. Naast nieuwbouwprojecten zijn wij ook veelvuldig betrokken bij verbouwplannen. Wij zijn in staat met u mee te denken om ruimte te scheppen, wanneer de ontwikkeling van uw bedrijf er voor heeft gezorgd dat er ruimtegebrek is ontstaan of dat de onderlinge situering van de diverse bedrijfsruimtes niet langer op een efficiente wijze is geordend. Ook als uw kavel of het bestemmingsplan weinig mogelijkheden biedt, kunnen wij inventief met u meedenken.

Wij kunnen ook met u meedenken op het gebied van isolatievraagstukken of energiebesparende en duurzame maatregelen. De kosten voor het gebruik van energie zullen in de toekomst explosief blijven stijgen. Aangezien de energielasten een steeds groter percentage van de huisvestingskosten zullen worden, dienen alle maatregelen voor energiebesparing meegenomen moeten worden bij uw bouwplannen. Indien uw bedrijfspand energie-technisch niet voldoet, zal uw pand op het gebied van huisvestingskosten te duur worden en niet meer van de huidige tijd zijn. Het pand zal daardoor sneller afgeschreven moeten worden.

Referenties in vele sectoren:

link-building– Horeca
– Kantoren
– Tuinbouw- Auto showrooms
– Auto werkplaats
– Staalindustrie
– Vleesverwerkende industrie
– Hotel accomodaties
– Zwembaden
– Bedrijfshallen