Bouwbedrijf Ottenhof heeft zich in de afgelopen jaren onderscheiden als ontwikkelaar van mooie, markante en kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Wij zetten onze kennis in voor eigen risico, maar daarnaast wordt onze kennis ook ingezet voor ontwikkelingslocaties van relaties of derden.

Onze projectontwikkeling is gebaseerd op onze kennis van de lokale problematiek en marktomstandigheden en de mogelijkheden en onmogelijkheden van bouwen. Wij zijn inventief in het zoeken naar de grenzen van de mogelijkheden van bouwen op ontwikkelingslocaties. Onze uitdaging is altijd het op een inventieve wijze vinden van de grenzen van de mogelijkheden, om daarmee te zorgen voor een goed financieel resultaat.

Alvorens een project wordt gestart, wordt een plan getoetst aan de bestemmingsplannen en de ruimtelijke ordeningsprocedures. Daarnaast wordt de financiele en economische haalbaarheid getoetst aan de hand van een analyse van de lokale marktsituatie

Grondverwerving, planontwikkeling, technische uitwerking, contractafspraken, prijsonderhandelingen begeleiding van bestemmingsplanprocedures zijn bij ons in goede en vertrouwde handen.

De volgende projecten zitten momenteel in onze ontwikkelingsportefeuille

 

self_build_mortgagesOntwikkeling locatie Kampbeek te Denekamp
Ontwikkeling 5 semi-bungalows op een oud boerenerf aan de Hoge Esweg te      Oldenzaal
-Ontwikkeling 3 woningen aan de Veldweg te Noord-Deurningen
-Ontwikkeling vrijstaande villa aan de Kappelhofsweg te Denekamp
-Ontwikkeling 3 woningen met slaapkamer/badkamer op de begane-grond aan  de Prinsessenstraat te Denekamp
-Ontwikkeling 2 semi bungalows op centrumlocatie aan de Burgemeester  Hoogklimmerstraat te Denekamp